Aktuálně

zdroj: meulovo.cz
zdroj: meulovo.cz

Rekonstrukce ubytovny u zimního stadionu

Město Lovosice bude rekonstruovat ubytovnu při zimním stadionu. Upozorňujeme, že zimní stadion není součástí akce. Dle projektové dokumentace však bude částečně omezen provoz jeho zázemí. Předpokládaná hodnota této nadlimitní veřejné zakázky je  95 550 000 Kč bez DPH.  Cena mobiliáře se pak odhaduje na 10 mil. Kč včetně DPH. Veřejná zakázka na stavební práce byla vyhlášena 27. 8. 2021 a termín podání nabídky byl stanoven do 4. 11. 2021. Tento termín se však může vlivem dotazů stran zájemců o veřejnou zakázku změnit. Dle zadávací dokumentace k této akci byl termín pro ukončení plnění stanoven na 12 měsíců od zahájení stavebních prací.

Uzavření sportovišť z důvodu odstávky vody

V úterý 2. 11. 20211 budou všechna sportoviště v Lovosicích uzavřena z důvodu plánovaných prací na vodovodním zařízení v Lovosících v ulicích 8. května, Husova, Kostelní, Lukavecká, Myslivecká, Prokopa Holého, Prosmycká, Přívozní, Terezínská, U Stadionu, U Zdymadel, Žižkova, v obcích Lukavec a Keblice a s nimi spojenou odstávkou vody. Prosíme, informujte o tom své členy. Technické služby města Lovosice děkují za pochopení.

Rozpis sportovišť byl již dokončen

V pátek 15. 10. obdržela ASK Lovosice od TSML definitivní rozpis sportovních hal v Lovosicích. Budeme se snažit, aby v následujícím roce byl rozpis připraven výrazně dříve. To předpokládá včasné odeslání požadavků na sportoviště, nově prostřednictvím formuláře na těchto webových stránkách v sekci "Sportoviště". Veškeré požadavky budou předány TSML, p.o., které ve spolupráci s ASK Lovosice vytvoří finální rozpis sportovišť. 

Aktuální rozpis najdete buď zde v sekci "Sportoviště" (proklikem na vybrané sportoviště) nebo na stránkách TSML,p.o.

https://www.tslovosice.cz/sportoviste